شمیم ثلث

آثار خوشنویسی استاد محمد تعریفی

استاد محمد تعریفی خشتی یکی از خطاطان بزرگ در زمینه ثلث است وایشان درکشورهای عربی به دلیل چاپ کتاب هایش (روائع الخط العربی)بیشتر شناخته شده است.وهرروز سفارشات زیادی از این کشورهابدستش می رسد.البته ایشان در ایران هم 20 جلد کتاب خوشنویسی باعنوان شمیم ثلث خوشنویسی کرده اند که تعدادی چاپ وتعدادی درحال چاپ می باشد و در زمینه کتیبه نویسی نیز اثارزیادی نوشته اند که بیشترین ان ها در حرم مطهر حضرت رضا(ع)می باشد.

بلاگ آخرین مطالب بلاگ شمیم ثلث
آخرین اخبار آخرین اخبار شمیم ثلث
Back to Top